Ғылыми-әдістемелік бөлімінің 2023–2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

Іс-шара Жұмыс түрі Орындалу мерзімі Жауаптылар
І. Жоспарлау
1.1 Ғылыми-әдістемелік бөлімінің 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын дайындау және бекіту Бөлім бойынша жұмыс жоспары 01.09.2023ж Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы
1.2 Әдістемелік жұмыс жоспары Оқу-әдістемелік кеңестің жоспары; Әдіскердің жұмыс жоспары 01.09.2023ж Директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасары; Әдіскер
1.3 Мамандықтар бойынша 2023 оқу жылында түскен білім алушыларға арналған оқу жұмыс жоспарларын бекітуге ұсыну Оқу жұмыс жоспары 01.09.2023ж Директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасары; Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы
1.4 2023-2024 оқу жылына арналған сағат есебі және оқытушылардың тарификациялық тізімі мен педагогикалық жүктемесін бекітуге ұсыну 2023-2024 оқу жылына арналған сағат есебі; Оқытушылардың тарификациялық тізімі; Педагогикалық жүктеме 01.09.2023ж Директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасары; Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы
1.5 Жас мамандардың жұмысын ұйымдастыру және бақылау «Жас ұстаздар мектебі» жоспары Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы; «Жас ұстаздар мектебі» жетекшісі
1.6 Колледж бөлімдеріне ішкі аудиттің жоспарын құруға қатысу Аудит жоспары Оқу жылы басында Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы
1.7 Ішкі аудит бағдарламаларын құруға, сондай-ақ аудиторлық бағдарламаны мүдделі тұлғаларға жеткізуге қатысу Ішкі аудит бағдарламаларын құру Оқу жылы басында Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы
ІІ. Оқу жұмысын ұйымдастыру және басқару
2.1 Білім беру органдарының нормативтік құқықтық құжаттарын, ұсынымдарын жүзеге асыруды ұйымдастыру Ұйымдастыру жұмыстары Жыл бойы, тұрақты Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы, бөлімнің барлық мамандары
2.2 Оқу сабақтарының кестесі негізінде оқытушылардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету Ұйымдастыру жұмыстары;

 

Жыл бойы, тұрақты Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы, мамандары
2.3 Аттестаттау комиссияларының жұмысына қатысу Аттестациялар кестесі Бекітілген кесте бойынша Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы, Әдіскер
2.4 Оқытушылардың тарифтік тізімі Әр ЦӘК бойынша тарифтік тізім Оқу жылы басында Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы, ЦӘК төрайымдары
2.5 Оқытушылардың дербес жүктемелері Әр ЦӘК бойынша дербес жүктемелер Оқу жылы басында Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы, ЦӘК төрайымдары
ІІІ. Оқу үрдісін бақылау жұмыстары
3.1 Жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларының орындалуын бақылау. Бақылау жұмыстары Оқу жылы барысында, үнемі Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы, Әдіскер
3.2 Оқытушылардың құжаттамаға сай сабақ өткізуін қадағалау Сабақ кестесі; Ашық сабақ кестесі; Оқу жылы барысында, үнемі Ғылыми -әдістемелік бөлімінің басшысы, Әдіскер
ІV. Сапа Менеджмент Жүйесі бойынша жұмыстар
4.1 Басшылықтың СМЖ талдауына қажетті ақпаратты жинауға және жүйелеуге қатысу Ақпаратты жинау, жүйелеу жұмыстары Жыл бойы, тұрақты Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы, Колледжішілік Аудиторлар тобы
4.2 Сапа менеджері аясына кіретін директордың, атқарушы директордың бір реттік тапсырмаларын, өкімдері мен нұсқауларын орындау Орындау жұмыстары Жыл бойы, тұрақты Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы, Колледжішілік Аудиторлар тобы
4.3 СМЖ процестері мен мәселелері бойынша персоналмен консультациялық-әдістемелік жұмыс жүргізу Консультациялық-әдістемелік жұмыстары Жыл бойы, тұрақты Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы, Колледжішілік Аудиторлар тобы
4.4 Басшылықтың  тапсырмасы бойынша колледждің ішкі аудиторларын оқытуға қатысу Колледжішілік Аудиторлар тобын оқыту Жоспар бойынша Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы, Колледжішілік Аудиторлар тобы
4.5 ISO 9001 стандартына сәйкестігін сертификаттауға дайындыққа және кейінгі кезеңдік бақылауға қатысу Дайындық, бақылау жұмыстары Жыл бойы, тұрақты Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы, Колледжішілік Аудиторлар тобы
4.6 Колледж бөлімшелерінің ішкі аудитін жүргізуге ішкі аудитор ретінде қатысу Колледжішілік аудит жұмыстары Белгіленген кесте бойынша Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы, Колледжішілік Аудиторлар тобы
4.7 Сәйкессіздікті басқару және түзету әрекеттері бойынша журналды жүргізу Колледжішілік аудит жұмыстары Белгіленген кесте бойынша Сапа менеджері
4.8 Жүргізілген аудиторлық есептер жобаларын дайындау Колледжішілік аудит жұмыстары Белгіленген кесте бойынша Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы, Колледжішілік Аудиторлар тобы
V. Есеп беру
5.1 Ғылыми-әдістемелік бөлімі 2023-2024 оқу жылындағы атқарған жұмыстары бойынша жылдық есебі Бөлім бойынша жұмыстар есебі Оқу жылы аяғында Ғылыми-әдістемелік бөлімінің басшысы
5.2 Колледж бөлімдеріне ішкі аудиттің атқарған жұмыстары бойынша есебі Аудит есебі Белгіленген мерзімде Сапа менеджері, СМЖ жұмыс тобы