Ақтөбе қ. «Бопай ханым жоғары медициналық колледжі» ЖШС мемлекеттік тапсырыс және ақылы негізде келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды:

09130100 «Мейіргер ісі»

• Біліктілігі: 4S09130103 – «Жалпы тәжірибедегі мейіргер» • Оқу мерзімі: – 9 сын: 3 жыл 10 ай. – 11 сын: 2 жыл 10 ай.

09120100 «Емдеу ісі»

• Біліктілігі: 4S09120101 – «Фельдшер» • Оқу мерзімі: – 9 сын: 3 жыл 10 ай. – 11 сын: 2 жыл 10 ай.

09130200 «Акушерлік ісі»

• Біліктілігі: 4S09130201 «Акушер» • Оқу мерзімі: – 11 сын: 2 жыл 10 ай.

09160100 «Фармация»

• Біліктілігі: 4S09160101 – «Фармацевт» • Оқу мерзімі: – 11 сын: 2 жыл 10 ай.

09130100 – «Мейіргер ісі»

• Біліктілігі: 5AB09130101 – «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры» • Оқу мерзімі: – 3 жыл, 6 ай – жалпы орта білім беру немесе техникалық және кәсіптік білім беру негізінде • – 1 жыл, 6 ай – 0302000 «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша «Жалпы тәжірибедегі мейіргер», мамандандырылған мейіргер» біліктілігімен немесе 0301000 «Емдеу ісі» «Фельдшер» біліктілігімен, «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша маман сертификаты және үш жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі бар техникалық және кәсіптік білім беру негізінде.