«Platinum scalpel» ғылыми үйірмесі

«Platinum scalpel» ғылыми үйірме жетекшісі: Сатаев Заманбек Муслимханович


Студенттік ғылыми үйірмесінің мақсатттары мен міндерттері туралы қысқаша мәлімет: студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының ұйымдастыру негізгі мақсаты-студенттердің оқу пәні бойынша, белгілі ғылым саласы бойынша зерттеу, шығармашылық, тәжірибе, іс әрекет білімімен іскерліген қалыптастыруға мүмкіндік жасау, олардың танымдық қызығушылығын арттыруға, шығармашылық қабілеттерің, ақыл ойын(интеллект) дамытуға ұмтылтылдыру.

Білім алушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен дамытудын негізгі міндерттері:

  • Студенттерің ғылыми конференцияларға
  • Ғылыми жұмыстар конкурстарына белсенді қатысуын қамтамасыз ету.
  • Ғылыми жұмыстарының нәтижелерің тәжірибеге енгізуге және жариялауға ықпал ету;
  • Ғылыми тәжірибелік ақпаратты жинақтау;
  • Оқу материалын тереңдетіп оқуға және сабақтан тыс уақытта тәжірибелік дағдыларды бекітуге көмектесу;
  • Ғылыми педогогикалық қызметке қабілеті мен умтылысын көрсеткен дарынды жастарды іріктеу және олардың одан әрі бакаларвииат, магистратураға ықпал ету, ғылыми педогогикалық кадрлармен толықтыру;
  • Ғылыми білімді тәжірибеде пайдалана білуге және өзгермелі жағдайлар мен кәсіпке қойылуға талаптарға тәрібилеу;
  • Ғылыми зерттеу әдістемесіне оқыту;
  • Жастарды шығармашылық қабілеттерің ашу және жағдай жасау.