«Рефлекс» ғылыми үйірмесі

«Рефлекс» ғылыми үйірме жетекшісі: Уайсбай Айфара Мұратбекқызы


Мақсаты :

Қалыпты физиология пәнін түсіну, физиологияның медициналық ғылымның жеке бағыты ретінде қалыптасқаны туралы мәлімет алу, физиологиялық қызметтер мен организмнің тіршілік әрекеттеріндегі көріністерін, физиологиялық механизмдердің реттелуін, рецепторлық элементтер арқылы тітіркенудің қабылдау мүмкіншіліктерін түсіну.

Міндеттері :

  1. Өмір сүру үрдісінің әр түрлі  деңгейдегі заңдылықтарын зерттеу (зат алмасу,тыныс,тағамдану,қозғалыс және т.б)
  2. Организмді сыртқы ортамен байланыстыра отырып,қызметтердің механизмін зерттеу
  3. Әртүрлі эволюциялық даму және экологиялық жағдайдағы физиологиялық қызметтердің сапасын зерттеу
  4. Жеке дамудың әртүрлі кезеңдеріндегі қалыптасуының физиологиялық қызметтерін зертеу